• +90 322 394 37 14
  • info@gentamakina.com

Çevre Politikamız

GENTA MAKİNA olarak;

 

- Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,

- Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,

- Kirliliği ve atıkları en aza indirmek, tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş şekilde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortadan kaldırılmasını sağlamak,

- Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için onları teşvik etmek,

- Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirlemek, her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,

- Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek,

 

Çevre politikamızdır.