Isı Değiştirici Üretimi

Farklı ısı transferi uygulamaları, farklı tiplerde donanım ve farklı düzenlerde ısı transferi aygıtları gerektirir. Belirli sınırlamaları olan ısı transferi gereğini karşılayacak ısı transferi donanımını bulmak için yapılan girişimler, ortaya sayısız yeni ısı değiştirici tasarım tipi çıkarmıştır. En basit ısı değiştiricisi tipi, Şekil 1’de görüldüğü gibi, çapları farklı eş eksenli iki borudan oluşmuştur ve çift borulu ısı değiştiricisi olarak adlandırılır. 

Çift borulu ısı değiştiricilerde bir akışkan küçük borudan akarken, diğer akışkan iki boru arasındaki halka aralıktan akar. Çift borulu ısı değiştiricide iki tip akış düzeni olabilir: paralel akışta sıcak ve soğuk akışkanın ikisi de ısı değiştiriciye aynı taraftan girer ve aynı yönde hareket eder. Öte yandan ters akışta, sıcak ve soğuk akışkanlar ısı değiştiriciye ters taraftan girer ve zıt yönde hareket ederler.

Birim hacim başına yüksek bir ısı transfer yüzey alanı elde etmek için özel olarak tasarlanan diğer bir ısı değiştirici ise kompakt ısı değiştiricisidir. Kompakt ısı değiştiriciler, küçük bir hacimde iki akışkan arasında yüksek ısı transferi hızları elde edilmesini sağlar ve genellikle, ağırlık ve hacim açısından önemli kısıtlamalar içeren ısı değiştirici uygulamalarında kullanılırlar. Kompakt ısı değiştiricilerde büyük yüzey alanı, iki akışkanı ayıran duvarlara sık dizilmiş ince plaka veya oluklu kanatlar eklenerek elde edilir. Kompakt ısı değiştiriciler genellikle, genişletilmiş yüzey alanındaki gaz akışına bağlı düşük ısı transfer katsayısını önlemek için gaz-gaz ve gaz-sıvı ısı değiştiricilerinde kullanılır. 

Isı Değiştiricileri kendi aralarında şu şekilde ayırabiliriz; Eşanjör imalatı, evaparatör imalatı, kondenser imalatı, yoğuşturucu imalatı. 

Kurutucu imalatında ise; tube bundle drver, flash ring driver, spray drver, rotary driver olarak ayırabiliriz.