• Home
  • Kalite Yönetimi
Gıda, Kimya, Petrokimya ve Enerji sektöründeki kuruluşlara mühendislik, tasarım, imalat ve montaj alanlarında hizmet veren GENTA MAKİNA olarak;
* ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarını ve müşteri ihtiyaçlarını yerine getiren, diğer yönetim fonksiyonları ile birlikte planlanan ve geliştirilen, etkili ve yeterli bir kalite sistemi kurmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek, dolayısıyla girişimci, lider, gelişime odaklanmış, kurumsallaşmış firma yapısına sahip olmak, * Yönetimin, "Kalite Sisteminin Gözden Geçirilmesi" toplantılarında kalite politikamızı destekleyen nicel (sayısal ve termini belli olan) kalite hedeflerini belirlemek, uluslararası üretim ve malzeme standartları ile mevzuat koşullarıyla uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, Genta Makina'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak, * Çalışanlarımızın, kalite politikamıza ve kalite hedeflerimize kolayca ulaşmalarını sağlayarak, işlerini yaparken kalite hedeflerimizi destekleyecek bilinçte olmalarını sağlamak ve sürekli eğitim programları düzenleyerek bilgi ve becerilerini artırmak, * Etkin yönetim, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan çalışanların bilinçli katılımı ile, tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında, yüksek verimle karşılamak ve sürdürmek. Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli ve sürekli yeni ürünler üretmek, * İşlerimizi ilk defada ve doğru yaparak, müşteri ihtiyaçlarımızın en az maliyetle ve en kaliteli şekilde yapılmasını sağlayarak, müşterimizin ihtiyacını ucuz ve kaliteli sağlamak, Firmamızın kalite politikasıdır. Fedai Kahraman Genel Müdürü.