Politikalarımız

Çevre, İnsan, iş Sağlığı ve daha fazlasına yönelik tüm politikalarımız bizim için öncelikli yol gösterici, yol haritasıdır.

  • Home
  • Politikalarımız
Politikalarımız

Sürdürülebilir Politikalar Sağlıyoruz.

Gıda, Kimya, Petrokimya ve Enerji sektöründeki kuruluşlara mühendislik, tasarım, imalat ve montaj alanlarında hizmet veren GENTA MAKİNA olarak;- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarını ve müşteri ihtiyaçlarını yerine getiren, diğer yönetim fonksiyonları ile birlikte planlanan ve geliştirilen, etkili ve yeterli bir kalite sistemi kurmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek, dolayısıyla girişimci, lider, gelişime odaklanmış, kurumsallaşmış firma yapısına sahip olmak,

- Yönetimin, "Kalite Sisteminin Gözden Geçirilmesi" toplantılarında kalite politikamızı destekleyen nicel (sayısal ve termini belli olan) kalite hedeflerini belirlemek, uluslararası üretim ve malzeme standartları ile mevzuat koşullarıyla uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, Genta Makina'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak,

- Çalışanlarımızın, kalite politikamıza ve kalite hedeflerimize kolayca ulaşmalarını sağlayarak, işlerini yaparken kalite hedeflerimizi destekleyecek bilinçte olmalarını sağlamak ve sürekli eğitim programları düzenleyerek bilgi ve becerilerini artırmak,

- Etkin yönetim, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan çalışanların bilinçli katılımı ile, tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında, yüksek verimle karşılamak ve sürdürmek. Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli ve sürekli yeni ürünler üretmek,

- İşlerimizi ilk defada ve doğru yaparak, müşteri ihtiyaçlarımızın en az maliyetle ve en kaliteli şekilde yapılmasını sağlayarak, müşterimizin ihtiyacını ucuz ve kaliteli sağlamak,

Firmamızın kalite politikasıdır.
İşletmemizin hedeflediği amaçlara ulaşacak yetkin, insani değerlere sahip, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikteki çalışanların istihdam edilmesini sağlamaktır.
GENTA MAKİNA olarak;- Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,

- Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,

- Kirliliği ve atıkları en aza indirmek, tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş şekilde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortadan kaldırılmasını sağlamak,

- Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için onları teşvik etmek,

- Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirlemek, her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,

- Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek,Çevre politikamızdır.
Enerjinin etkin kullanılmasını sağlamak,
Enerji israfını önlemek,
Enerji maliyetlerini azaltmakTIR.

Recent Articles

haber3

Nişasta Tesisi Proses Tankı Uygulaması

Batteries are the most expensive part of a solar system. Between appropriately-size battery bank and a battery-based inverter like the Outback Radian, you’re looking...
Read more
haber2

Nişasta Tesisi JetScrubber ve seperatörün sevkiyatı

The objective of the database is to identify main environmental climatic challenges, and outline technological business solutions to these challenges...
Read more